Know How:

Föda upp Selkirk Rex


Att föda upp Selkirk Rex är precis som att föda upp andra kattraser. Skillnaden är dock att man inom vissa kattförbund är tillåten att göra utparningar (använda andra kattraser), och avkomman kallas ändå för Selkirk Rex. Det är dock viktigt att man följer de regler och riktlinjer som förbundet man är medlem i har satt upp, annars kan det bli problem med registreringen av kattungarna.


NSR reserverar sig för eventuella fel i texten.
FIFe

FIFe är moderförbund till kattförbunden SVERAK, NRR, Suomen Kissaliitto, Felis Danica, med flera, och är väldigt populärt här i Norden.

 

LÄS MER

WCF

WCF är ett av de största kattförbunden med klubbar över hela världen. I Sverige finns FHK & SNRF med flera patronage-klubbar som är aktiva.

 

LÄS MER

TICA

Kattorganisationen TICA har ett av världens största raskattregister, med anslutna klubbar som Viking Cats, Finticat, med flera.

 

LÄS MER

FIFe

Registrerar Selkirk Rex:

Ja.

Fullt godkänd fr.o.m. 2017-10-01

Godkänner utparning:

Utparning kräver en godkänd ansökan innan (!) genomförd parning.

Se 9.1 § i “Breeding & Registration Rules” (länk).

Tillåtna i alla färger & mönster:

Nej.


WCF

Registrerar Selkirk Rex:

Ja.

Godkänner utparning:

Detta är upp till varje enskild WCF-klubb att bestämma.

Vanligt är att det finns ett antal kattraser som anses vara OK att para ut med, utan att ansöka om tillstånd.

Tillåtna i alla färger & mönster:

Ja, även för utställning.


TICA

Registrerar Selkirk Rex:

Ja.

Godkänner utparning:

Ja.

Tillåtna i alla färger & mönster:

Ja, även för utställning.